Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút 18,5 triệu khách du lịch
Cập nhật lúc: 03:08 CH ngày 10/05/2019
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 114 nhằm cơ cấu lại ngành Du lịch Thanh Hóa để khai thác tối đa lợi thế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh và con người Xứ Thanh, lan tỏa các gíá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

 

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đón được 18.500.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 42.500 tỷ đồng, tạo ra 65.000 việc làm trực tiếp, tỷ lệ lao động phục vụ du lịch được đào tạo, đào tạo nghề và bồi dưỡng tại chỗ đạt trên 90%. Hệ thống sản phẩm du lịch được hình thành rõ nét, đặc sắc, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa Xứ Thanh và có thương hiệu; năng lực đón tiếp tại các khu, điểm du lịch được nâng cao; du lịch thông minh được áp dụng rộng rãi; từng bước cải thiện được năng lực cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Đề án cũng nêu rõ những nội dung cơ bản sẽ được triển khai gồm: Chú trọng về cơ cấu thị trường, sản phẩm và doanh nghiệp; cơ cấu lại nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý; xúc tiến, quảng bá du lịch; đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch; về xây dựng môi trường du lịch.

Trong đó có một số hoạt động cụ thể như: Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường và triển khai các giải pháp cơ cấu lại thị trường khách đến Thanh Hóa, đặc biệt là đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế; Triển khai có hiệu quả các đề án phát triển du lịch đã được phê duyệt; Xây dựng chính sách liên kết các sản phẩm của các ngành, lĩnh vực hình thành chuỗi giá trị phục vụ phát triển du lịch; Đẩy mạnh công tác trùng tu, tôn tạo di tích phục vụ phát triển du lịch; Triển khai dự án hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa…

nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing