Kính mời các Doanh nghiệp tham dự Hội nghị kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa.
Cập nhật lúc: 10:43 SA ngày 16/11/2018

 Triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2018; Căn cứ Công văn số 12889/UBND-KTTC ngày 16/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất chủ trương tổ chức Hội nghị Kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch kính mời các Doanh nghiệp tham dự “Hội nghị Kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa”. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 41 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa);

Ông Phạm Đức Trí, Phó Giám đốc Trung tâm, SĐT: 0913 293 679;

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, SĐT: 0915 092 142

Email: Trungtamxuctien@thanhhoa.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa. Triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2018;

Căn cứ Công văn số 12889/UBND-KTTC ngày 16/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất chủ trương tổ chức Hội nghị Kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội nghị Kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức Hội nghị Kết nối giữa các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa với các doanh nghiệp đầu tư trọng điểm để tạo liên kết cung cầu, chuỗi giá trị tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa phương được tham gia vào chuỗi giá trị của các dự án lớn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Xác định được các đối tượng doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu kết nối, tiếp cận với các doanh nghiệp, các khu, cụm điểm du lịch trọng điểm từ đó tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp tiến tới xây dựng được cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp trong tỉnh;

- Góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa được xác định là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối các nhà sản xuất, nuôi trồng với các nhà phân phối nhằm quảng bá, giới thiệu, giải quyết đầu ra đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ;

- Thông qua Hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp, các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt sớm hơn kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư trọng điểm, qua đó có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cũng như cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không hình thức, giới thiệu doanh nghiệp có nhu cầu và tiềm năng thực sự cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp đầu tư trọng điểm, tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp đầu tư trọng điểm.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên Hội nghị: “Hội nghị Kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa”.

2. Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

4. Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Tài chính; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Du lịch; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Thanh Hóa.

5. Thời gian tổ chức: 1,5 ngày (Quí IV/2018).

6. Thành phần tham gia:

- Thành phần đại biểu mời tham gia (dự kiến 120 người):

+ Lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa: 10 người;

+ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, VCCI Thanh Hóa: 6 người;

+ Lãnh đạo, trưởng các phòng, ban, cố vấn thương mại Hàn Quốc và các cán bộ liên quan của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch: 7 người;

+ Đại diện lãnh đạo, cán bộ các doanh nghiệp, các khu, cụm điểm du lịch: 44 người;

+ Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở phân phối các sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản nông sản tỉnh Thanh Hóa: 25 đơn vị = 50 người;

+ Đài Phát thanh và truyền hình, Báo Thanh Hóa: 3 người;

7. Các nội dung hoạt động:

7.1. Khảo sát các cơ sở sản xuất đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nông sản.

- Thời gian: 1 ngày;

- Nội dung khảo sát: Khảo sát các cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản;

- Địa điểm khảo sát: Tổ chức 3 đoàn khảo sát tại các cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất lựa chọn khảo sát từ 6-8 doanh nghiệp);

- Thành phần: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch (14 người/đoàn khảo sát).

7.2. Hội nghị Kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian: ½ ngày;

- Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa;

- Nội dung:

+ Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Trung tâm XTĐT,TM&DL tỉnh;

+ Các tổ chức, doanh nghiệp du lịch trọng điểm giới thiệu một số thông tin, dự án và chuỗi giá trị của các đơn vị, doanh nghiệp, nhu cầu cung ứng các sản phẩm phục vụ cho các dự án;

+ Phát biểu của Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành;

+ Tọa đàm các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu về đơn vị và các sản phẩm có thể cung ứng được cho các doanh nghiệp, các khu, cụm điểm du lịch; kinh nghiệm trong việc triển khai hợp tác cung ứng sản phẩm với các doanh nghiệp, các khu, cụm điểm du lịch;

+ Ký kết biên bản, hợp đồng hợp tác giữa các doanh nghiệp, các khu, cụm điểm du lịch với các doanh nghiệp cung ứng hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản (dự kiến từ 3 - 5 biên bản, hợp đồng được ký kết). (Có phụ lục chương trình chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Hội nghị;

- Lập danh sách, mời các doanh nghiệp cung ứng hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản trong tỉnh tham gia Hội nghị;

- Tổng hợp thông tin và nhu cầu kết nối của các doanh nghiệp, các khu, cụm điểm du lịch và các doanh nghiệp cung ứng hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản trong tỉnh; tổ chức đoàn đi khảo sát nhà máy, cơ sở sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội nghị;

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa đưa tin về Hội nghị;

- Chuẩn bị các nội dung cần thiết khác để tổ chức Hội nghị;

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức gửi sở Tài Chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Giới thiệu các nội dung hỗ trợ hoạt động xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch trong tỉnh; Lựa chọn, giới thiệu, vận động các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tham gia Hội nghị.

3. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cung cấp các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh để hỗ trợ, giải đáp cho các doanh nghiệp tại Hội nghị.

4. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cung cấp các nội dung hỗ trợ hoạt động sản xuất, quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

5. Đề nghị Sở Công Thương

- Tham gia giới thiệu định hướng phát triển và các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp SXKD hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ trong tỉnh.

6. Đề nghị Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch lập, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.

7. Đề nghị Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch mời, vận động các hợp tác xã nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ tham gia Chương trình;

- Cung cấp thông tin về năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp an toàn của tỉnh.

8. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch tỉnh

Thông báo và mời các doanh nghiệp trong hiệp hội có nhu cầu kết nối tham dự các chương trình Hội nghị.

9. Đề nghị Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tuyên truyền, quảng bá cho chương trình, hội nghị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí dành cho hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại tỉnh năm 2018 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và nông sản tỉnh Thanh Hóa, đề nghị các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch được tổ chức thành công, hiệu quả./.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing