HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VÀO TỈNH THANH HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cập nhật lúc: 09:05 SA ngày 20/10/2014
Triển khai Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2014. Ngày 24/10/2014 tại Hội trường Dinh Thống nhất Tp. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch vào tỉnh Thanh Hóa tại Tp. Hồ Chí Minh.

          Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch vào tỉnh Thanh Hóa tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020; giới thiệu các lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa; tuyên truyền, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2015, giới thiệu các sản phẩm du lịch tỉnh Thanh Hóa; thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa; kết nối các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

13.30 - 14.00   Đón tiếp đại biểu/Reception

14.00 - 14.05   Giới thiệu đại biểu/Introduction

14.05 - 14.20   Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá/Opening speech by Leader of Thanh Hoa province

14.20 - 14.35   Phát biểu của Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh/ Speech by Leader of Ho Chi Minh city

14.35 - 14.40   Trình chiếu DVD giới thiệu về tiềm năng cơ hội đầu tư tỉnh Thanh Hoá/DVD on Thanh Hoa investment potentials and opportunities

14.40 - 14.55   Phát biểu của đại diện JETRO/Speech by JETRO representative

14.55 - 15.10   Phát biểu của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh/Speecj bay HCMC Business Asociation

15.10 - 15.15   Trình chiếu DVD tiềm năng du lịch xứ Thanh/DVD on Thanh Hoa tourism potentials

15.15 - 15.30   Phát biểu của Tổng cục Du lịch/ Speech by Tourism General Department

15.30 - 15.45   Phát biểu của tập đoàn FLC/ Speech by FLC representative

15.45 – 16.10  Hỏi đáp/Q&A

16.10 - 16.20   Trao giấy chứng nhận đầu tư/Certificate awarding

16.20 - 16.25   Tổng kết, bế mạc/Closing remarks

16.25 - 17.00   Kết nối doanh nghiệp/Business matching

From: 17.00     Tiệc chiêu đãi/Reception

 Người liên hệ:

1.     Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. ĐT: 0915.092.142. 

2.     Bà Phạm Bích Ngọc, Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; ĐT: 0915.597.146.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing