Bản tin Du lịch xứ Thanh (Số 2- 2013)
Cập nhật lúc: 03:03 CH ngày 16/07/2013
Du lịch sinh thái biển Hải Tiến