Bản tin Du lịch xứ Thanh (Số 1 - 2013)
Cập nhật lúc: 09:08 SA ngày 12/07/2013
- Du lịch biển, đảo Tĩnh Gia