문화 - 축제의
Văn hoá tâm linh ngày xuân được xem là nét đẹp văn hoá truyền thống của người Á Đông. Xuân về trên đất quê Thanh du khách thập phương thường hành hương về vùng đất cổ Hậu Lộc - một điểm đến thật xứng với tên gọi “Đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt” bởi nơi đây đã từng được con người khai phá ghi danh một nền văn hoá - văn hoá Hoa Lộc, một vùng đất mang nhiều dấu ấn của các đế vương thông qua những “ngôi Chùa làng” nổi tiếng; cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn và là quê hương của nhiều tướng sĩ, chí sĩ yêu nước như: Phạm Bành, Đinh Trương Dương, Lê Hữu Lập, Mẹ Tơm…
봄 - 하늘이 푸르게 변해가고 꽃봉오리가 맺히기 시작하면 새로운 한 해의 번영과 평화로운 삶을 기원하기 위해 갖가지 축제가 시작된다.
꽃을 가운데 두고 주변을 둘러싸며 춤을 추는 폰 퐁(Pồn Pôông) 축제.
1