Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa (Thanh Hoa ITTPA) là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập ngày 16/08/2012. Trung tâm có chức năng làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước; vận động kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN

ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA

 

Tên giao dịch tiếng Anh: THANH HOA INVESTMENT, TRADE AND TOURISM PROMOTION AGENCY

Tên viết tắt: THANH HOA ITTPA

Trụ sở: 41 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3716.867; Fax: 037.3716.866

 

Giới thiệu chung

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa (Thanh Hoa ITTPA) là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập ngày 16/08/2012. Trung tâm có chức năng làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước; vận động kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

 

Dịch vụ bao gồm:

1. Dịch vụ tư vấn cụ thể

- Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai và thực hiện dự án, các dịch vụ khác khi đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh như:

+ Thông tin về đầu tư, thương mại và du lịch cũng như các văn bản pháp luật có liên quan;

+ Lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hồ sơ mời thầu;

+ Dịch vụ thuê văn phòng; biên phiên dịch;

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ hội chợ, triển lãm;

- Tư vấn, tổ chức cho các doanh nghiệp đi khảo sát, nghiên cứu thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong nước và nước ngoài;

- Thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm ở trong nước và nước ngoài; xây dựng và phát triển sản phẩm, thương hiệu hàng hóa;

- Cung cấp thông tin liên quan đến cuộc sống hàng ngày như nhà ở trường học, y tế …;

- Giới thiệu các đối tác tiềm năng, kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Công khai cung cấp thông tin

- Công bố công khai các thông tin liên quan về lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch trên trang web và tài liệu khác của Trung tâm;

- Công bố công khai thông qua việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư, kinh doanh và tham gia triển lãm.

 

Thế mạnh của Thanh Hoa ITTPA

- Nhân viên của ITTPA nhiệt tình cung cấp thông tin trên phạm vi rộng của tỉnh và các ngành công nghiệp; tư vấn về quy trình thủ tục, đầu tư, tư vấn thuế, pháp luật, các chính sách liên quan đến đầu tư nhanh chóng, chính xác;

- Cung cấp thông tin miễn  phí về các vấn đề như thành lập công ty của các doanh nghiệp, tình hình cư trú;

- Là cơ quan quản lý nhà nước nên nguồn thông tin đầy đủ, các quy trình thủ tục nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cung cấp cho các nhà đầu tư;

 

- Trụ sở của ITTPA nằm ở trung tâm thành phố, thuận lợi cho việc đi lại tới các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế trong tỉnh.